2012.gada maijā Vides investīciju fonds uzsāka ieviest programmas Inteliģenta Enerģija Eiropai projektu – Pasīvās mājas un atjaunojamo energoresursu reģioni (saīsināti PassREg). Projekta ietvaros tika analizēti pilotprojekti, kas ir reāli būvniecības vai rekonstrukcijas projekti, kuru būvniecībā izmantoti pasīvo māju principi un maksimāli ieviesta atjaunojamo energoresursu izmantošana. Kopā ar citiem labās prakses piemēriem pasīvo un atjaunojamo energoresursu reģionu pieredze palīdzēs citiem Eiropas Savienības reģioniem sasniegt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2010/31/ES Par ēku energoefektivitāti mērķus 2020. gadā.

Šī mājas lapa pasivamaja.lv ir tapusi ar projekta PassREg iniciatīvu un programmas IEE atbalstu. Platformas pasivamaja.lv mērķis ir vienuviet apkopot gan starptautiskos, gan vietējos labās prakses piemērus, lai veicinātu veiksmīgas prakses pārņemšanu no citiem reģioniem, kā arī dalītos pieredzē, apkopotu statistiskos datus par pasīvajām ēkām un pasīvo ēku ekspertiem Latvijā.

Šīs lapas mērķis ir rosināt Nulles enerģijas patēriņa ēku būvniecību visā Latvijā, kā pamatu izmantojot pasīvo ēku principu un energoapgādē izmantojot pēc iespējas vairāk atjaunojamo enerģiju.