Kvalitātes kontrole un monitorings

//Kvalitātes kontrole un monitorings

Pasīvo ēku būvnieka rokasgrāmata

Šī pasīvo ēku būvnieka rokasgrāmata ir praktisks ieskats izaicinājumos, ar kuriem būvnieki saskars pasīvo ēku būvobjektā. Tā sniedz vienkāršus padomus un ieteikumus kā sasniegt vēlamo rezultātu – uzbūvēt sertificētu pasīvo ēku – ar pēc iespējas mazākām izmaksām un risku. […]

‘’Mīkstās piezemēšanās’’ izmantošana, lai atbalstītu pasīvo ēku projektēšanu un būvniecību

‘’Mīksto piezemēšanos’’ Apvienotajā Karalistē izstrādāja BSRIA (Būvniecības pakalpojumu izpētes un informācijas asociācija) un tā ir detalizēta pārņemšanas procedūra, kas nosaka projektētāju un līgumslēdzēju atbildību pēc ēku praktiskās pabeigšanas. Ēkas pārņemšana tiek noteikta un plānota no projekta paša sākuma, ar pastāvīgu konsultēšanos ar ēkas lietotājiem celtniecības gaitā. Mērķis ir, lai projektēšanas komanda labāk saprastu lietotāju prasības [...]

Energoservisa kompānija jeb ESKO

Avots: www.karaul.ru Kādēļ ir nepieciešamas regulas? Trešo pušu intereses Vides un kultūras jautājumi Energoservisa kompānijas Energoservisa kompānijas (ESKO) ir ļoti svarīgi starpnieki, lai veicinātu energoefektivitātes uzlabojumus. Lai gan Eiropas Komisija un Eiropas Savienības dalībvalstis ir atbalstījušas vairākas nostādņu iniciatīvas, lai veicinātu ESKO industriju, jaunākās ESKO uzņēmumu Eiropā aptaujas rāda, ka pastāv ļoti lielas [...]

Kritēriji un algoritmi sertificētiem pasīvo ēku stiklotajiem komponentiem

Pasīvās ēkās ir nodrošināts optimāls termālais komforts ar minimālām enerģijas izmaksām, un tās ir ekonomiski izdevīgas balstoties uz dzīves cikla izmaksām. Lai sasniegtu šo komforta līmeni un zemās dzīves cikla izmaksas, pasīvajā ēkā pielietotajiem komponentiem ir jāsasniedz stingras siltumtehnisko īpašību prasības. Šīs prasības tiešā veidā izriet no pasīvo ēku higiēnas un komforta kā arī ekonomiskās [...]

Enerģijas bilance – informatīvs apraksts

Enerģijas bilances čaula Enerģija vienmēr saglabājas – tā nekad nepazūd. Tomēr enerģija var pamest noteiktu vietu, ko var interpretēt kā „enerģijas zudumus” šajā konkrētajā vietā. Tāpēc enerģijas bilances var tikt sagatavotas tikai telpiski ierobežotām vietām ar skaidri definētām robežām. Šīs robežas sauc par ēkas čaulu jeb ēkas norobežojošajām konstrukcijām. Ja ir runa par apkuri vai dzesēšanu, [...]

PPP (publiskās un privātās partnerības) piemērs Latvijā

Kopsavilkums 2004. gadā aizsākās projekts „Ēku siltināšana enerģijas taupīšanai”. Šī projekta laikā pašvaldībām un dzīvokļu īpašnieku biedrībām bija iespēja saņemt kredītus ar izdevīgiem nosacījumiem kompleksai ēku siltināšanai. Ēku renovācijas projekts tika radīts sadarbojoties Vācijas Vides, Dabas Aizsardzības un Kodoldrošības ministrijai, Vācijas attīstības bankai „Kreditanstalt für Wiederaufbau” (KfW), Latvijas Vides ministrijai, Vides Investīciju Fondam un AS [...]

Pasīvo ēku sertifikācijas kritēriji

Pasīvo ēku standarts ir vadošais energoefektīvas būvniecības standarts pasaulē. Tā galvenās iezīmes ir kvalitāte, komforts un energoefektivitāte. Pasīvajās ēkās nepieciešams minimāls enerģijas daudzums, lai iekštelpas uzturētu patīkamā temperatūrā visu gadu, tādējādi padarot ierasti jaudīgās un sarežģītās apkures sistēmas nevajadzīgas pat aukstākajās ziemās. Sniedzot augstāku iekštelpu komfortu, pasīvo ēku standarts tajā pašā laikā pasargā arī ēkas [...]

Latvijas Vides Investīciju Fonds (LVIF)

Latvijas Vides Investīciju Fonds (LVIF) ir Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) kapitālsabiedrība, kas izveidota ar uzdevumu „piesaistīt vietējos un ārvalstu finansu līdzekļus un piešķirt aizdevumus ar atvieglotiem noteikumiem pašvaldību un privātajām struktūrām tādu vides aizsardzības projektu īstenošanai, kas uzlabo apkārtējās vides stāvokli, atbalstīt vides aizsardzības projektu izstrādi”. Fonda darbības virsmērķis – vides piesārņojuma [...]