Zināšanas un komunikācija

//Zināšanas un komunikācija

10 pasākumi efektīvai klimata aizsardzībai būvniecības sektorā

Gandrīz nulles enerģijas ēku ieviešana Eiropas pilsētās ir bijis viens no galvenajiem PassREg projekta mērķiem. Projekta ietvaros tika veicināta informācijas apmaiņa starp partneriem no dažādām Eiropas valstīm ar mērķi paātrināt zināšanu apgūšanas, kā arī informācijas tālāknodošanas procesus. Projekta mērķis ir bijis samazināt siltumnīcas gāzu emisiju daudzumu, kā arī palīdzēt vietējām pašvaldībām radīt nozīmīgu ietaupījumu, tādējādi [...]

PassREg projekta priekšgājēju reģioni

Ievads par priekšgājēju reģioniem un iespējām Daži reģioni un pašvaldības veicina pasīvo ēku zema enerģijas patēriņa principus un atjaunojamās enerģijas izmantošanu, un sasniedz šos standartus plašā mērogā, pateicoties mērķtiecīgai politikai, tiesību aktiem, stimuliem un atbalstam. Neskatoties uz šo valstu ļoti dažādo sociālo un politisko raksturu, Frankfurte, Hannovere, Brisele un Tirole piedāvā lieliskus piemērus. Hannoveres pilsēta [...]

Eiropas energoefektīvo ēku portāls Build Up

BUILD UP iniciatīvu 2009. gadā izveidoja Eiropas Komisija, lai atbalstītu ES Dalībvalstis Ēku Energoefektivitātes direktīvas (EPBD) ieviešanā. BUILD UP tīmekļa vietne ir paredzēta, lai visiem interesenti gūtu labumu no Eiropas kopīgās informācijas par enerģijas taupīšanu ēkās. Tas savedīs kopā jaunos speciālistus un profesionālas asociācijas, tajā pašā laikā motivējot tos apmainīties ar labākajām darba praksēm un zināšanām, [...]

Komunikācijas pasākumi „Satiec savu pircēju”

Reģionos, kur zemas enerģijas un pasīvo ēku standarti vēl nav kārtīgi ieviesti, klientiem var būt grūti atrast projektētājus, attīstītājus un piegādātājus, kas būtu spējīgi realizēt viņu plānus. Pretēji, bez iepriekšējas šādu projektu pieredzes piegādātājiem ir grūti izveidot labus iepirkumus un saprast, ko no viņiem prasīs projekta attīstības gaitā. Šādos gadījumos var būt noderīgi veidot ‘’satiec savu pircēju’’ pasākumu, [...]

Kapacitātes uzlabošana reģionos

PLĀNOŠANAS REĢIONU UN ADMINSTRATĪVO SPECIĀLISTU KAPACITĀTE Vietējo administratīvo speciālistu un pašvaldību darbinieku apmācības saistībā ar celtniecību un enerģijas projektu uzraudzību ir ļoti būtiskas. Dažādas aktivitātes un apmācību kursi ir pieejami reģionos. Labs lēmums būtu, ja plānošanas reģioni uzņemtos vadošu lomu un savāktu visu informāciju saistībā ar apmācībām un kursiem vienā platformā, kur pašvaldības varētu meklēt jaunākās [...]

Pētījums: Inovācijas energoefektīvu ēku sektorā

Delftas Ilgtspējīgo pilsētu reģionu centra pētījums, ko veicis Ērvins Mlecniks. Viņš definē iespējas un izaicinājumus, kas saistīti ar pasīvo ēku pielāgošanu, ievērtējot piedāvājuma pusi, pieprasījuma pusi un nostādnes pusi. Tas atklāj svarīgas īpašības par inovāciju pielāgošanas stratēģijām būvniecības sektorā īpaši energoefektīvu ēku koncepcijas pielāgošanai, it īpaši pasīvo ēku. Viņš skaidri nosaka problēmas un virzītājus adaptēšanas procesā tādu inovatīvo tehnoloģiju gadījumā kā [...]

BUILD UP Skills iniciatīva

No stratēģijas pie darbiem BUILD UP Skills ir jauna stratēģiska iniciatīva Inteliģentās Enerģijas Eiropai (IEE) programmas ietvaros (priekšlikumu iesniegšana 2011-2013), lai veicinātu būvniecībā iesaistīto strādnieku un inženiersistēmu montētāju tālākizglītību un apmācību. Mērķis ir palielināt kvalificēto strādnieku skaitu Eiropā, lai veicinātu ēku energoefektīvu renovāciju un gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību. Iniciatīva attiecas uz prasmēm saistībā ar energoefektivitāti un atjaunojamiem energoresursiem [...]

Ilgtspējīgu mikrorajonu līgumi

1993. gadā Briseles reģions aizsāka iniciatīvu par mērķtiecīgu iejaukšanos, lai renovētu un uzlabotu tradicionālās Briseles apkaimes. Kopš 2009. gada šai iniciatīvai ir vārds "Ilgtspējīgu mikrorajonu līgumi". Izmantojot līdzdalības pieeju, reģionālās institūcijas stimulē tuvu pieeju vides, sociālajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem, kas ir tipiski Briseles senajiem kvartāliem. Iedzīvotāji un apkaimju lietotāji sanāk kopā, lai ierosinātu, projektētu un ieviestu iniciatīvas, ka [...]

Scrum komanda

Spējā izstrāde Scrum komanda ir būvniecības procesā iesaistīto pušu sadarbības metode. To dēvē arī par ‘’Agile’’ izstrādi. Tā ir radusies no 2001. gada Agile Manifesto programmatūras attīstītāju kustības. Šie 12 noteikumi attiecas arī uz pielāgojamiem būvniecības procesiem: Klientu apmierinātība pateicoties ātrai sadarbībai un papildus vēlmju izpildei. Izmaiņas ir pieļaujamas pat vēlā projekta posmā. Klients nekavējoties redz sava pieprasījuma sekas. [...]

Morfoloģiskā projektēšanas shēma

Morfoloģiskais pārskats ir metodiska projektēšanas metode. Šo metodi izstrādāja Frics Zvickis [Fritz Zwicky] (1966), lai pārvaldītu sarežģītus projektēšanas procesus. Integrētā projektēšana ar morfoloģisko projektēšanas shēmu ir labākais risinājums dzīvokļiem, renovācijai, infrastruktūrai līdz 10 miljonu eiro vērtībai (90% ēku, pārsniedzot šo vērtību, projekti jau ir pārāk sarežģīti). Celtniecības procesā iesaistītie partneri kopīgi sadala projektēšanas jautājumu apakšproblēmās. [...]