Atjaunojamie energoresursi

//Atjaunojamie energoresursi

10 pasākumi efektīvai klimata aizsardzībai būvniecības sektorā

Gandrīz nulles enerģijas ēku ieviešana Eiropas pilsētās ir bijis viens no galvenajiem PassREg projekta mērķiem. Projekta ietvaros tika veicināta informācijas apmaiņa starp partneriem no dažādām Eiropas valstīm ar mērķi paātrināt zināšanu apgūšanas, kā arī informācijas tālāknodošanas procesus. Projekta mērķis ir bijis samazināt siltumnīcas gāzu emisiju daudzumu, kā arī palīdzēt vietējām pašvaldībām radīt nozīmīgu ietaupījumu, tādējādi [...]

PassREg projekta priekšgājēju reģioni

Ievads par priekšgājēju reģioniem un iespējām Daži reģioni un pašvaldības veicina pasīvo ēku zema enerģijas patēriņa principus un atjaunojamās enerģijas izmantošanu, un sasniedz šos standartus plašā mērogā, pateicoties mērķtiecīgai politikai, tiesību aktiem, stimuliem un atbalstam. Neskatoties uz šo valstu ļoti dažādo sociālo un politisko raksturu, Frankfurte, Hannovere, Brisele un Tirole piedāvā lieliskus piemērus. Hannoveres pilsēta [...]

Atjaunošana ar pasīvo ēku komponentiem

1. ATJAUNOŠANA UN ATJAUNOŠANA AR PASĪVO ĒKU KOMPONENTIEM Eiropa atrodas milzīga uzdevuma priekšā – kā esošās dzīvojamās ēkas veidot ilgtspējīgākas. Pašlaik apmēram pusei dzīvojamo ēku ir jāveic atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai. Kaut arī šī brošūra pieņem, ka lēmums par atjaunošanu ir jau pieņemts, tik un tā ir vērtīgi paskatīties, kā mēs nonācām līdz šim lēmumam. Par [...]

Kapacitātes uzlabošana reģionos

PLĀNOŠANAS REĢIONU UN ADMINSTRATĪVO SPECIĀLISTU KAPACITĀTE Vietējo administratīvo speciālistu un pašvaldību darbinieku apmācības saistībā ar celtniecību un enerģijas projektu uzraudzību ir ļoti būtiskas. Dažādas aktivitātes un apmācību kursi ir pieejami reģionos. Labs lēmums būtu, ja plānošanas reģioni uzņemtos vadošu lomu un savāktu visu informāciju saistībā ar apmācībām un kursiem vienā platformā, kur pašvaldības varētu meklēt jaunākās [...]

Divu pasīvo ēku projektu stratēģiju salīdzinājums Velsā

Divas izmēģinājuma dzīvojamās mājas pasīvo ēku standartā tika uzbūvētas Ebveilā, Dienvidvelsā izstādei ‘’Velsiešu nākotnes mājas’’. Katrai tika piešķirts stipri atšķirīga dizaina pieeja, lai atbilstu standartiem. Lapegles mājai (Larch House) bija ļoti lieli, uz dienvidiem vērsti logi, lai optimizētu ieguvumu no saules ziemā, bet daudz mazāki logi ziemeļu pusē. Mehāniskās ārējās žalūzijas arī tika uzstādītas, lai samazinātu pārkaršanas [...]

Nieuw Zuid: privāts projekts sabiedrības interesēs

Ilgtspējība pilsētu līmenī pārsniedz  ilgtspējību ēku līmenī. Pilsētas ilgtspējība sniedzas daudz tālāk par atsevišķām mājām, un tādējādi ir kas vairāk kā tikai atsevišķu ēku energoefektivitāte. Pilsētu ilgtspējība ietekmē kopējo kvartālu, apkaimes, pilsētas mērogu. Pilsētvide ne tikai savieto ēkas ilgtspējīgā veidā, bet arī nodrošina iespējas ilgtspējīgi dzīvot. Sasniedzot pilsētas vides pilnu potenciālu šajā jomā, nepieciešama plaša līmeņa pieeja. Antverpenes pilsēta kā pasūtītājs apzināti izvēlas [...]