Būvniecība

PassREg projekta priekšgājēju reģioni

Ievads par priekšgājēju reģioniem un iespējām Daži reģioni un pašvaldības veicina pasīvo ēku zema enerģijas patēriņa principus un atjaunojamās enerģijas izmantošanu, un sasniedz šos standartus plašā mērogā, pateicoties mērķtiecīgai politikai, tiesību aktiem, stimuliem un atbalstam. Neskatoties uz šo valstu ļoti dažādo sociālo un politisko raksturu, Frankfurte, Hannovere, Brisele un Tirole piedāvā lieliskus piemērus. Hannoveres pilsēta [...]

Pasīvo ēku būvnieka rokasgrāmata

Šī pasīvo ēku būvnieka rokasgrāmata ir praktisks ieskats izaicinājumos, ar kuriem būvnieki saskars pasīvo ēku būvobjektā. Tā sniedz vienkāršus padomus un ieteikumus kā sasniegt vēlamo rezultātu – uzbūvēt sertificētu pasīvo ēku – ar pēc iespējas mazākām izmaksām un risku. […]

BUILD UP Skills iniciatīva

No stratēģijas pie darbiem BUILD UP Skills ir jauna stratēģiska iniciatīva Inteliģentās Enerģijas Eiropai (IEE) programmas ietvaros (priekšlikumu iesniegšana 2011-2013), lai veicinātu būvniecībā iesaistīto strādnieku un inženiersistēmu montētāju tālākizglītību un apmācību. Mērķis ir palielināt kvalificēto strādnieku skaitu Eiropā, lai veicinātu ēku energoefektīvu renovāciju un gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību. Iniciatīva attiecas uz prasmēm saistībā ar energoefektivitāti un atjaunojamiem energoresursiem [...]

Līgums: Projektēt-Būvēt-Finansēt  

Līguma forma Projektēt-Būvēt-Finansēt   Astoņdesmitajos gados Amerikā radās alternatīvas piegādes sistēmas kā mēģinājumi radīt efektīvāku projektēšanas un būvniecības procesu, lai samazinātu konfliktu starp pusēm, lai samazinātu piegādes laiku un veiksmīgāk apmierinātu klientu/īrnieku vajadzības un vēlmes. Šī pieeja var novest pie zemākām izmaksām visām iesaistītajām pusēm un labākas projekta kvalitātes. Projektēt-Būvēt-Finansēt (PBF) process ir uz vērtību balstīta Projektēšanas-Būvniecības pieeja, [...]

Nieuw Zuid: privāts projekts sabiedrības interesēs

Ilgtspējība pilsētu līmenī pārsniedz  ilgtspējību ēku līmenī. Pilsētas ilgtspējība sniedzas daudz tālāk par atsevišķām mājām, un tādējādi ir kas vairāk kā tikai atsevišķu ēku energoefektivitāte. Pilsētu ilgtspējība ietekmē kopējo kvartālu, apkaimes, pilsētas mērogu. Pilsētvide ne tikai savieto ēkas ilgtspējīgā veidā, bet arī nodrošina iespējas ilgtspējīgi dzīvot. Sasniedzot pilsētas vides pilnu potenciālu šajā jomā, nepieciešama plaša līmeņa pieeja. Antverpenes pilsēta kā pasūtītājs apzināti izvēlas [...]

‘’Mīkstās piezemēšanās’’ izmantošana, lai atbalstītu pasīvo ēku projektēšanu un būvniecību

‘’Mīksto piezemēšanos’’ Apvienotajā Karalistē izstrādāja BSRIA (Būvniecības pakalpojumu izpētes un informācijas asociācija) un tā ir detalizēta pārņemšanas procedūra, kas nosaka projektētāju un līgumslēdzēju atbildību pēc ēku praktiskās pabeigšanas. Ēkas pārņemšana tiek noteikta un plānota no projekta paša sākuma, ar pastāvīgu konsultēšanos ar ēkas lietotājiem celtniecības gaitā. Mērķis ir, lai projektēšanas komanda labāk saprastu lietotāju prasības [...]

Ilgtspējīgu mikrorajonu līgumi

1993. gadā Briseles reģions aizsāka iniciatīvu par mērķtiecīgu iejaukšanos, lai renovētu un uzlabotu tradicionālās Briseles apkaimes. Kopš 2009. gada šai iniciatīvai ir vārds "Ilgtspējīgu mikrorajonu līgumi". Izmantojot līdzdalības pieeju, reģionālās institūcijas stimulē tuvu pieeju vides, sociālajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem, kas ir tipiski Briseles senajiem kvartāliem. Iedzīvotāji un apkaimju lietotāji sanāk kopā, lai ierosinātu, projektētu un ieviestu iniciatīvas, ka [...]