Normatīvais regulējums

//Normatīvais regulējums

10 pasākumi efektīvai klimata aizsardzībai būvniecības sektorā

Gandrīz nulles enerģijas ēku ieviešana Eiropas pilsētās ir bijis viens no galvenajiem PassREg projekta mērķiem. Projekta ietvaros tika veicināta informācijas apmaiņa starp partneriem no dažādām Eiropas valstīm ar mērķi paātrināt zināšanu apgūšanas, kā arī informācijas tālāknodošanas procesus. Projekta mērķis ir bijis samazināt siltumnīcas gāzu emisiju daudzumu, kā arī palīdzēt vietējām pašvaldībām radīt nozīmīgu ietaupījumu, tādējādi [...]

PassREg projekta priekšgājēju reģioni

Ievads par priekšgājēju reģioniem un iespējām Daži reģioni un pašvaldības veicina pasīvo ēku zema enerģijas patēriņa principus un atjaunojamās enerģijas izmantošanu, un sasniedz šos standartus plašā mērogā, pateicoties mērķtiecīgai politikai, tiesību aktiem, stimuliem un atbalstam. Neskatoties uz šo valstu ļoti dažādo sociālo un politisko raksturu, Frankfurte, Hannovere, Brisele un Tirole piedāvā lieliskus piemērus. Hannoveres pilsēta [...]

Kapacitātes uzlabošana reģionos

PLĀNOŠANAS REĢIONU UN ADMINSTRATĪVO SPECIĀLISTU KAPACITĀTE Vietējo administratīvo speciālistu un pašvaldību darbinieku apmācības saistībā ar celtniecību un enerģijas projektu uzraudzību ir ļoti būtiskas. Dažādas aktivitātes un apmācību kursi ir pieejami reģionos. Labs lēmums būtu, ja plānošanas reģioni uzņemtos vadošu lomu un savāktu visu informāciju saistībā ar apmācībām un kursiem vienā platformā, kur pašvaldības varētu meklēt jaunākās [...]

Eiropas ēku atjaunošanas kampaņa

Eiropas ēku atjaunošanas kampaņa Renovate Europe Renovate Europe kampaņu uzsāka EuroACE (Eiropas Uzņēmumu Alianse Energoefektīvo māju jomā). Tas ir aicinājums izveidot vērienīgu rīcības plānu, kā trīskāršot gada ES ēku renovācijas rādītāju, no tagadējā rādītāja 1% līdz 3% līdz 2020. gadam un nodrošināt, ka šo renovāciju kopējais rezultāts noved līdz ēku enerģijas patēriņa samazinājumam par 80% līdz [...]

Ilgtspējīgu mikrorajonu līgumi

1993. gadā Briseles reģions aizsāka iniciatīvu par mērķtiecīgu iejaukšanos, lai renovētu un uzlabotu tradicionālās Briseles apkaimes. Kopš 2009. gada šai iniciatīvai ir vārds "Ilgtspējīgu mikrorajonu līgumi". Izmantojot līdzdalības pieeju, reģionālās institūcijas stimulē tuvu pieeju vides, sociālajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem, kas ir tipiski Briseles senajiem kvartāliem. Iedzīvotāji un apkaimju lietotāji sanāk kopā, lai ierosinātu, projektētu un ieviestu iniciatīvas, ka [...]

Direktīva par ēku energoefektivitāti

40 % no tiešā enerģijas patēriņa un 36 % siltumnīcefekta gāzu emisiju rada dzīvojamās ēkas, biroji, veikali un citas ēkas. Eiropas ēku fonda energoefektivitātes uzlabošana ir būtiska ne vien lai sasniegtu ES 2020. gada mērķus, bet arī lai sasniegtu ilgāka termiņa mērķus saistībā ar klimata stratēģiju, kas noteikta ceļvedī virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni [...]