Pasīvās ēkās ir nodrošināts optimāls termālais komforts ar minimālām enerģijas izmaksām, un tās ir ekonomiski izdevīgas balstoties uz dzīves cikla izmaksām. Lai sasniegtu šo komforta līmeni un zemās dzīves cikla izmaksas, pasīvajā ēkā pielietotajiem komponentiem ir jāsasniedz stingras siltumtehnisko īpašību prasības. Šīs prasības tiešā veidā izriet no pasīvo ēku higiēnas un komforta kā arī ekonomiskās pamatotības pētījumiem. Pasīvo ēku institūts ir ieviesis komponentu sertificēšanu, lai definētu kvalitātes standartu, veicinātu augstas efektivitātes produktu pieejamību un izplatību tirgū un nodrošinātu projektētājus un ēku īpašniekus ar uzticamiem raksturlielumiem, ko lietot enerģijas bilances aprēķina rīkos. Šis dokuments ietver kritērijus un aprēķina algoritmus stikloto ēku komponentu sertificēšanai.

Dokumentu skatīt šeit: PHI-Kritēriji _stiklotie ēku komponenti