Ilgtspējīgi mikrorajoni_11993. gadā Briseles reģions aizsāka iniciatīvu par mērķtiecīgu iejaukšanos, lai renovētu un uzlabotu tradicionālās Briseles apkaimes. Kopš 2009. gada šai iniciatīvai ir vārds “Ilgtspējīgu mikrorajonu līgumi”. Izmantojot līdzdalības pieeju, reģionālās institūcijas stimulē tuvu pieeju vides, sociālajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem, kas ir tipiski Briseles senajiem kvartāliem. Iedzīvotāji un apkaimju lietotāji sanāk kopā, lai ierosinātu, projektētu un ieviestu iniciatīvas, ka uzlabo viņu dzīves vidi. Starp īstenotajiem projektiem ir: publisko parku izveidošana, zemas enerģijas māju būvniecība, enerģijas ietaupījumi, atkritumu samazināšanas un gaisa kvalitātes iniciatīvas, patēriņa racionalizācija, kā arī apkaimes vēsturiskā mantojuma popularizēšana.

Pirmais ilgtspējīgais mikrorajons tika iegādāts 2004. gadā, tur tika uzbūvētas zemas enerģijas patēriņa ēkas. Lai iegūtu visas nepieciešamās licences, pagāja 6 gadi. Šīs pieredzes rezultātā institūcijas atrada divus mecenātus reģionā, kuri bija tiešām ieinteresēti un ticēja pasīvajām ēkām. Tas kalpoja kā atspēriena punkts BatEx programmas palaišanai 3 gadus vēlāk. Pašreiz izstrādes stadijā liela ilgtspējīga mikrorajona projekts, kur tiks uzbūvētas 450 dzīvojamās ēkas. Pateicoties pieredzei, kuru institūcijas ieguva sadarbībā ar BatEx, viņi noteica augstākās prasības attiecībā uz arhitektūru un pilsētplānošanu.

Kopš 2010. gada vairāk nekā 60 miljoni € katru gadu tiek ieguldīti šādos līgumos; līgumu prasības nosaka pasīvo ēku standarta sasniegšanu visām jaunbūvēm un  zemas enerģijas standartus atjaunotām ēkām.

Tajā pašā laikā, kopš 2008. gada Briseles Vide aicina iesniegt ‘’Ilgtspējīgu mikrorajonu’’ priekšlikumus, lai veicinātu vietējo iedzīvotāju līdzdalību ilgtspējīgā vides uzlabošanā. Katru gadu labākie pieci priekšlikumi tiek apbalvoti ar 15 000 € katrs. Uzvarētāji saņem ne tikai naudas līdzekļus, bet arī ‘’pakalpojumu grozu’’ (piemēram, iespēju apmeklēt deviņus apmācību un informatīvos pasākumus), projekta koordinatoru (speciālistu), kā arī palīdzību saistībā ar projekta vadību. Briseles Vide palīdz arī uzvarētājiem popularizēt viņu projektus un uzlabot informētību apkaimē, kā arī reģionā. Līdz 2012. gada beigām Ilgtspējīgu mikrorajonu tīklā būs 20 biedri.

Lai attīstītu iniciatīvu vēl vairāk, reģionālās institūcijas nodrošina arī ‘’Ilgtspējīgu mikrorajonu koordinatoru’’, lai veicinātu jaunu mirorajonu būvniecību pilsētu teritorijās.

Plašāka informācija: Brisele no eko-mājām līdz ilgtspējīgai pilsētai (EN)

Avots:
PassREg-Solutions Open Source, „Ilgtspējīgu mikrorajonu līgumi”,  PassREg SOS [online][ http://passregsos.passiv.de/wiki/Sustainable_Neighbourhood_Contracts]