‘’Mīksto piezemēšanos’’ Apvienotajā Karalistē izstrādāja BSRIA (Būvniecības pakalpojumu izpētes un informācijas asociācija) un tā ir detalizēta pārņemšanas procedūra, kas nosaka projektētāju un līgumslēdzēju atbildību pēc ēku praktiskās pabeigšanas. Ēkas pārņemšana tiek noteikta un plānota no projekta paša sākuma, ar pastāvīgu konsultēšanos ar ēkas lietotājiem celtniecības gaitā. Mērķis ir, lai projektēšanas komanda labāk saprastu lietotāju prasības un lietotāji labāk saprastu kā ēkai paredzēts strādāt, tādējādi iegūstot no tā maksimāli daudz (tas ir – lietot ēku energoefektīvākajā un izdevīgākajā veidā). Projektēšanas komanda paliek saistīta ar jaunās ēkas lietotājiem 3 gadus pēc lietošanas uzsākšanas, lai palīdzētu nodrošināt ēkas paredzēto darbību. (Skatīt: www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings)

‘’Mīkstās piezemēšanās’’ programma tika izstrādāta diviem nesen uzceltiem pasīvo ēku skolu projektiem Apvienotajā Karalistē – Bushbury un Oakmeadow pamatskolās. Abas ēkas projektēja Architype un būvēja Thomas Vale Construction iekļaujoties skolu standarta budžetā. Process ietvēra vairākas klientu sadarbības tikšanās, kuras tika regulāri noturētas, sākot ar konsultāciju un informatīvo sapulci un turpinot ar celtniecības periodu, un pēc tam ēka tika pārņemta. Šīs sapulces tika izmantotas kā iespējas klientam runāt par problēmām, kas saistītas ar projektēšanu un jauno ēku. Šis process ļāva arī projektēšanas komandai mācīties no šīs pieredzes, tādējādi uzlabojot turpmākos projektus. Strādājot ar ieinteresētu būvnieku problēmas tika risinātas pēc iespējas ātrāk. Paralēli sadarbības sapulcēm tika organizētas arī semināri personālam, lai aprakstītu principus, kas piemīt Passivhaus un kā šī ēka tika projektēta, un pats svarīgākais – kā šī ēka būtu jāizmanto. Personālam tika izsniegtas arī vienkāršas diagrammas par to, kā šādas ēkas darbojas. Arī skolēnu konsultēšana tika uzskatīta par neatņemamu procesu, tika sniegtas prezentācijas, kas palīdzēja skolēniem saprast savu jauno vidi un palīdzēja informēt viņus par enerģijas izmantošanu un patēriņu. Par šo procesu vēl joprojām tiek saņemtas pozitīvas atsauksmes no klientiem. Interesanti, ka vairums no projekta izmaiņām, kuras tika identificētas ‘’mīkstās piezemēšanās’’ procesā varētu novest pie vienkāršojumiem un izmaksu samazinājuma nākotnes projektos. Ir skaidrs, ka ‘’mīkstās piezemēšanās’’ process ir nenovērtējams, un jāietver budžetā. Tomēr ir nepieciešams, lai iesaistītais ģenerāluzņēmējs būtu proaktīvs visa procesa laikā.

Pēc pirmā ekspluatācijas gada abas skolas darbojas atbilstoši projektā paredzētam; tas attiecināms uz  komfortu, gaisa kvalitāti un siltumenerģijas patēriņu apkurei. (Plašāka informācija: www.architype.co.uk)

Avots:
PassREg-Solutions Open Source, „‘’Mīkstās piezemēšanās’’ izmantošana, lai atbalstītu pasīvo ēku projektēšanu un būvniecību”,  PassREg SOS [online][ http://passregsos.passiv.de/wiki/Use_of_Soft_Landings_to_support_Passivhaus_design_and_construction]