Nieuw_ZuidIlgtspējība pilsētu līmenī pārsniedz  ilgtspējību ēku līmenī. Pilsētas ilgtspējība sniedzas daudz tālāk par atsevišķām mājām, un tādējādi ir kas vairāk kā tikai atsevišķu ēku energoefektivitāte. Pilsētu ilgtspējība ietekmē kopējo kvartālu, apkaimes, pilsētas mērogu. Pilsētvide ne tikai savieto ēkas ilgtspējīgā veidā, bet arī nodrošina iespējas ilgtspējīgi dzīvot. Sasniedzot pilsētas vides pilnu potenciālu šajā jomā, nepieciešama plaša līmeņa pieeja.

Antverpenes pilsēta kā pasūtītājs apzināti izvēlas vadīties pēc šī piemēra un jau veic būvniecību atbilstoši pasīvo ēku standartam, piemēram, būvējot skolas, bērnudārzus… Šīs stratēģijas jaunais aspekts ir tāds, ka pilsēta virza privāto tirgu uz ļoti ambicioziem un ilgtspējīgiem projektiem. Nosakot iepirkuma kritērijus konkursos un līgumos, tirgus iespējas tiek izpētītas un latiņa tiek pacelta.

Nieuw Zuid ir nosaukums jaunam jaukta tipa dzīvojamo ēku kvartālam pilsētas dienvidos. Šī dzīvojamā kvartāla realizācija starp Scheldt Quays un tiesu namu ir progresā un ietver 2000 mājokļus, birojus, citas ēkas un lielu parku. 2010. gadā liela daļa (aptuveni 18 ha) no bijušās dzelzceļa teritorijas tika pārdota projekta īstenotājam ‘’ Ontwikkeling Nieuw Zuid SA’’. Nieuw Zuid atrodas stratēģiski ļoti izdevīgā vietā un kalpo kā savienotājs starp pilsētu, priekšpilsētām, Šeldas upi un vairākām nozīmīgām zaļajām zonām un satiksmes infrastruktūru.

Pēc klimata plāna ieviešanas (2011) Antverpenes pilsēta ir apņēmusies izmantot enerģiju un resursus taupīgi un ilgtspējīgi, lai varētu sasniegt CO2 neitralitāti līdz 2050. gadam. Ir skaidrs, ka šādiem liela apjoma attīstības projektiem kā Nieuw Zuid ir jāsasniedz augsti mērķi attiecībā uz enerģiju un vidi, lai kompensētu to, ko nevar sasniegt esošajās ēkās.

Lai gan Nieuw Zuid ir galvenokārt privāta attīstītāju projekts, pilsēta uzskata, kas tas ir visas sabiedrības interesēs. Šī kvartāla attīstība ir kā svira visas apkārtnes un pat visas pilsētas ilgtspējīgai attīstībai. Pilsēta un projekta īstenotājs ir parakstījuši sadarbības līgumu ar mērķi realizēt visus šos mērķus.

Ģenerālplāns kā ietvars ilgtspējīgai attīstībai

Nieuw Zuid ģenerālplāns aptver plašāku reģionu nekā privātā attīstītāja teritorija, daļēji tādēļ, ka plānā jāietver stratēģiskais Telpiskais Struktūrplāns Antverpenes pilsētas un ekoloģiskajiem mērķiem šajā reģionā. Tam jābūt saistītam ar citiem lieliem projektiem tajā apkaimē, piemēram Scheldt Quays atjaunošana, dienvidu ‘’spageti krustojuma’’ pārveidošana, apvedceļu reģiona (Groene Singel) atjaunošana un apzaļumošana, kā arī industriālā parka Blue Gate Antwerp, kas atrodas pretī autoceļu kompleksam, attīstīšana. Šiem projektiem ir izstrādāti savi mērķi, bet Nieuw Zuid apvieno tos vienā saskaņotā vīzijā par jauna veida pilsētas teritoriju ar pozitīvu ietekmi uz visas pilsētas ilgtspējīgo attīstību.

Ģenerālplānam ir jāsniedz integrētu atbildi uz daudzpusīgiem un sarežģītiem jautājumiem. Tas izskaidro pilsētas un attīstītāja izvēli meklēt daudznozaru speciālistu grupas ar profesionālajām zināšanām tādās jomās kā ilgtspējība, enerģija, mobilitāte, publiskā telpa, apzaļumošana, vides akustika… Itālijas pilsētu projektētāji Studio Associato Secchi-Vigano un viņu daudznozaru speciālistu grupa tika izvēlēti no 21 kandidāta konkursā, kuru organizēja pilsēta un privātais attīstītājs 2011. gadā.

Nieuw Zuid kļūs par apdzīvojamu kvartālu ar kombinētu programmu, kas sastāv no:

  • Aptuveni 2000 mājokļiem
  • 20 000 līdz 40 000 m2 vietējām iestādēm (piemēram, divas skolas, divi bērnudārzi, sporta zāle un pakalpojumu centrs)
  • 40 000 līdz 70 000 m2 starppilsētu vietējās iestādēm un/vai birojiem
  • Aptuveni 20 000 m2 apkaimes komerciālo funkciju ēkām (veikali, viesnīcas, restorāni, kafejnīcas, bāri)
  • Aptuveni 15 hektāru liels parka (Konijnenwei)
  • 5 hektāru zaļās zonas
  • Scheldt Quays zaļā parka joslas

Taču ilgtspējības sociālie aspekti arī ir jāietver. Plašs ēku klāsts, vadoties pēc izmēra, veida, finansējuma un atrašanās vietas radīs dzīvīgu pilsētvides reģionu daudzveidīgai sabiedrībai. Tā kā ielas ir novietotas paralēli Šeldas upei, katra dzīvojamā māja piedāvā Šeldas, pilsētas vai parka panorāmas skatus. Sociālie mājokļi ir ietverti kvartālā kā attīstība projekta integrēta sastāvdaļa.

Svarīga ir kvartāla apdzīvojamība. Tas nozīmē, ka tiek pievērsta īpaša uzmanība gājējiem un riteņbraucējiem, zaļajām (spēļu) zonām, publiskajām telpām un publiskajām iestādēm. Gājēji un riteņbraucēji ieņem svarīgāko vietu publiskajā vidē. Automašīnu novietošanai ir izveidotas pazemes stāvvietas. Vēl viens ģenerālplāna princips ir esošo apzaļumojumu un ekoloģiski vērtīgu zonu saglabāšana. Būvlaukumi ir jau iepriekš apzaļumoti, gaidot nākotnes attīstītāju.

Lielākais zaļais apjoms ir saistīts ar ūdens pārvaldīšanu, jo kvartāls kļūs lietus ūdens neitrāls. Ūdens iefiltrēsies augsnē dabiski caur wadi sistēmu, kas ir savienota ar ietvju sistēmu. Šādā veidā wadi sistēmas koncepcija tiek optimizēta. Ūdens no mazām wadi tilpnēm aizplūst uz lielām wadi tilpnēm parkā. Lietus ūdens no māju jumtiem tiek savākts otrreizējai izmantošana vai filtrācijai. Gaisa kvalitāte un troksnis arī ir ļoti svarīgi jautājumi: atbilstoši risinājumi un regulējumi garantēs jaunā dzīvojamā kvartāla apdzīvojamību.

Ar vīziju un projektēšanas virzienu ilgtspējība tiek sasniegta kā vispārējs mērķis, kas paredz telpiskos, sociālos, vides un procesa kvalitātes aspektus. Darbs ar daudzpusīgo projektēšanas komandu ir sevi parādījis kā svarīgs domāšanas un lēmumu pieņemšanas procesa paātrinātājs. Tādas koncepcijas kā kopīgās autostāvvietas, lietus ūdens neitralitāte un apsildes tīkls tika precizētas projektēšanas procesā un tā gaitā guva lielu atbalstu no ieinteresēto personu puses.

Apkures tīkla loma enerģijas neitrālā kvartālā

Apkures tīkli nodrošina svarīgu infrastruktūru, lai realizētu klimata mērķus, it īpaši klimata neitralitātes. Nieuw Zuid ģenerālplāns saistībā ar enerģiju ir diezgan strikts. Visām ēkām jābūt projektētām tā, lai to maksimālais siltumenerģijas patēriņš apkurei būtu 15 kWh/m2 gadā. Tas ir standarts, par kuru pilsēta un attīstītājs ir vienojušies. Nepieciešamais siltums apkurei tiek nodrošināts ar centralizēta apkures tīkla palīdzību.

Apsildīšanas tīkli nodrošina augstāku produktivitāti un dzīvojamo māju apsildes plūsmas izmantošanu. Tiem ir efektīvas siltuma ražošanas priekšrocība vienā centrālajā kvartāla vietā. Tāpat kā wadi sistēma apsildīšanas tīkls Nieuw Zuid ir savienots ar ietvju tīklu, lai tiešām siltums tiktu nogādāts no mājas uz māju. Tas ir ārkārtīgi produktīvs un ilgtspējīgs siltuma ražošanas veids.

Apkures tīkli ir ārkārtīgi produktīvi pilsētas vidē un darbojas labāk ar diferencētām apkures vajadzībām. Nieuw Zuid ir ideāls sākumpunkts, lai attīstītu pilsētas siltuma tīklu. Visi telpiskie parametri, piemēram, apbūves blīvums, jauktā programma un liela apjoma patērētāju klātbūtne ir labvēlīgi. Tas nozīmē, piemēram, ka apkures tīkls ir pietiekami elastīgs, lai pielāgotos nākotnes attīstībai. Tā kā jaunām ēkām ir obligāti jābūt pievienotām apkures tīklam, tīkls sistemātiski palielinās saskaņā ar projekta pakāpenisko ziemeļu-dienvidu attīstību. Apkures maģistrāle ziemeļu daļā parka stūros ‘’baros’’ tīklu. Sistēma ražos un piegādās siltumu apkurināmajām telpām un karstā ūdens sagatavošanai.

Ar laiku pilsēta vēlas paplašināt apkures tīklu vēl tālāk, savienojot citus lietotājus un liela apjoma patērētājus šajā reģionā: koledžu, tiesu pili, sociālās mājas… Pilsēta pēta arī iespējas kā iegūt siltumu kā blakusproduktu, sadarbojoties ar nākotnes eko-efektīvo industriālo parku Blue Gate Antwerp, kā arī apsver enerģijas sistēmas apvienošanas iespējas ar netālu esoši Aquafin ūdens attīrīšanas iekārtu.

Enerģijas tīklu ieviešana un pārvaldīšana acīmredzami nav projekta attīstītāja uzdevumi. Tas sniedzas pāri atsevišķu ēku un privāto zemes gabalu mērogam. Ir nepieciešami papildu ieguldījumi un darbs no pilsētas puses, lai izkonkurētu klasiskās enerģijas sistēmas. Pilsēta ir parakstījusi neformālu vienošanos ar projekta attīstītāju, un pašlaik notiek publiskais iepirkuma process par apkures nodrošinātāja izvēli. Pirmās apkures lietotāji ir paredzami 2015. gada vidū. Priekšizpēte noslēdzās ar publisku piekrišanu siltuma sadales tīkla projektēšanai, būvniecībai, uzturēšanai un ekspluatācijai. Pilsēta cer parakstīt vienošanos ar piegādātāju 2014. gada pirmajā pusē.

Lēmums attīstīt apkures tīklu Nieuw Zuid ir unikāls. Līdzīga izmēra apkures tīkli un līdzīgu kombināciju funkcijas nav atrodamas nekur citur Beļģijā. Nieuw Zuid ir novatorisks projekts, pateicoties pilsētas un attīstītāja izdarītajai izvēlei pārvērst Nieuw Zuid par paraugu starp 21. gadsimta dzīvojamo ēku kvartāliem. Šajā situācijā ieguvēji ir visi: pilsētai ir jāapzinās savi klimata mērķi un pakāpeniski jāattīsta kopīgs apkures tīkls, un attīstītājam jāpiegādā tirgū produkts ar pievienoto vērtību īstermiņā un ilgtermiņā.

Stratēģijas un līdzekļi plānošanas procesā

Nieuw Zuid ģenerālplāns ir konceptuāls atsauces ietvars, kas palīdz pilsētai palīdz vadīt un un uzraudzīt Nieuw Zuid realizācijas etapus. Vadlīnijas un ilgtspējības principi (lietus ūdens neitralitāte, slēgts augsnes līdzsvars, obligāta pievienošanās apkures tīklam, gaisa un trokšņu piesārņojuma mazināšana, iepriekšēja apzaļumošana…) tiks balstīti uz telpisko Nieuw Zuid izpildes plānu, kas veidos tiesisko regulējumu kvartāla attīstībai kopā ar vides ietekmes ziņojumu.

Ar skaidri nospraustu attīstības virzienu un  koordinēšanu katram etapam tiek izstrādāts detalizētāks attīstības plāns. Šis plāns nodrošina kontrolētu, saskaņotu un koordinētu attīstību, saskaņā ar ģenerālplānu. Tas ietver ieskatu apjomos, programmā, telpiskajā uzskaitē, autostāvvietu bilancē…

Nieuw Zuid ir arī daļa no Eiropas PassREg projekta (Pasīvo ēku reģioni ar atjaunojamo enerģiju). Šis IEE projekts (Inteliģentā enerģija Eiropai) cenšas sasniegt paātrinātu NZEB (Gandrīz nulles enerģijas māju) ieviešanu. Galvenais projekta princips ir pasīvo ēku standarts apvienojumā ar atjaunojamo enerģiju. Tā sauktie ‘’priekšgājēju reģioni’’ tiks popularizēti kā piemēri. Viņu iegūtās zināšanas tiek uzkrātas veiksmes modeļos. Antverpene ir viens no ieplānotajiem projektiem ar potenciālu kļūt par priekšgājēju reģionu, ar Nieuw Zuid kā bākas projektu.

Apvienotā ražošana un līdzdalība

Ģenerālplānu pasūtīja un izstrādāja sadarbībā ar attīstītāju, kurš ir arī lielākās zemesgabala daļas īpašnieks. Šī sadarbība ir balstīta uz sadarbības līgumu, kas ietver projekta virziena norādījumus, ko sniedz uzņēmums AG Stadsplanning Antwerpen, un kārtību saistībā ar ilgtspējības mērķiem.

Projekta saturs tika izstrādāts kopā ar attīstītāju. Abām pusēm ir savi projekta vadītāji. Ik pa divām nedēļām sanāk darba grupa , kur tiek pārstāvēts attīstītājs, AG Stadsplanning Antwerpen un projektētāju komanda. Šī darba grupa tiek paplašināta ar citiem partneriem atkarībā no darba plāna. Katrus trīs mēnešus koordinācijas grupa ar politiskajiem pārstāvjiem apspriež progresu un stūrakmeņus projektā ar privāto partneri un projektētājiem.

Šajā projektā bez intensīvajām konceptuālajām norādēm un kvalitātes uzraudzības, ko veic AG Stadsplanning, ir iekļauti arī daudzi citi pakalpojumi. Ar izstrādātu Antverpenes klimata plānu, enerģijas un vides nodaļa uzrauga Nieuw Zuid ilgtspējības mērķis, kamēr telpiskās plānošanas un mobilitātes nodaļas uzrauga vīzijas un nostādnes ārtelpām un mobilitātei.

Pilsēta un attīstītājs organizē sadarbību. Pirmās līdzdalības iniciatīvas tika organizētas 2011. gadā, kad projekta konkurss ģenerālplānam bija procesā un kad izvēlētais projekts tika prezentēts. Daudzi iedzīvotāji pauda bažas par pašreizējo ērtību līmeni un apzaļumojumu trūkumu, kā arī daudzi pauda savu atbalstu ilgtspējības mērķiem un programmai. 2013. gadā iedzīvotāji tika informēti par pabeigto ģenerālplānu un līdzdalības procesa rezultātu ietveršanu.

2014. gada martā pilsēta sāks vadlīniju virzienu, kas mērķēts uz dažādām iesaistītajām grupām, lai tās ‘’iemācītos’’ dzīvot īpaši energoefektīvā apkaimē. Šo virzienu finansē Flandrijas valdība ar mērķi izglītot gala lietotājus, pārvaldniekus, apsaimniekotājus un projektētājus par energoefektīvas ēkas lietošanu.

Energoefektīvo māju uzraudzīšana mums ir iemācījusi, ka lietotāju uzvedībai ir vērā ņemama ietekme uz enerģijas patēriņu, un tādējādi uz visas enerģijas sistēmas veiktspēju. Lietotāju uzvedība Nieuw Zuid kā ārkārtīgi energoefektīvā kvartālā ietekmēs ne tikai atsevišķas ēkas (dzīvojamās mājas, skolas…), bet arī visu kvartālu (piemēram, kolektīvā apkure). Visiem ir jāpieņem lēmums par enerģijas taupīšanu.

Vadlīniju virziens piešķir vadošu lomu līdzdalībai un konsultācijām ar ieinteresētajām personām un vēlmi veicināt Nieuw Zuid ‘’kultūru’’, kur iedzīvotāji, apmeklētāji un lietotāji ziedo ilgtspējības mērķiem (piemēram, caur vietējām kopienām). Ilgtspējības filozofijai jābūt ierakstītai viņu DNS, automātiski padarot ilgtspējību par daļu no vietējās kultūras.

Flāmu subsīdijas var palīdzēt pilsētai stiprināt un uzlabot savu lomu ilgtspējības ieviešanā, kā arī dalīties ar iegūtajām zināšanām ar nākotnes projektu attīstītājiem pilsētā vai ārpus tās.

Avots: AG Stadsplanning Antwerpen, Kandidatūra 10. Eiropas pilsētu un reģionu plānošanas balvai 2013-2014.

Avots:
PassREg-Solutions Open Source, „Nieuw Zuid: privāts projekts sabiedrības interesēs”,  PassREg SOS [online][http://passregsos.passiv.de/wiki/Nieuw-Zuid]