Līguma forma Projektēt-Būvēt-Finansēt  

Astoņdesmitajos gados Amerikā radās alternatīvas piegādes sistēmas kā mēģinājumi radīt efektīvāku projektēšanas un būvniecības procesu, lai samazinātu konfliktu starp pusēm, lai samazinātu piegādes laiku un veiksmīgāk apmierinātu klientu/īrnieku vajadzības un vēlmes. Šī pieeja var novest pie zemākām izmaksām visām iesaistītajām pusēm un labākas projekta kvalitātes.

Projektēt-Būvēt-Finansēt (PBF) process ir uz vērtību balstīta Projektēšanas-Būvniecības pieeja, kas ir populāra apjomīgu projektu gadījumā. Līgumslēdzējs (īrnieks) slēdz līgumu ar vienu kompāniju, kas nodrošinās projektēšanas un celtniecības pakalpojumus apvienojumā ar būvniecības finansēšanu, ko kārto atbildīgais ģenerāluzņēmējs. Bieži īrnieks noīrē nekustamo īpašumu, kas pieder finansētājam. Dažreiz celtniecība ietver atmaksas. Beļģijā un Briselē, piemēram, PBF ir ierastā prakse iepirkumos.

Līguma forma Projektēt-Būvēt-Finansēt-Apsaimniekot

Projektēšanas-Būvēšanas-Finansēšanas-Apsaimniekošanas (PBFA) metode ietver to, ka līgumslēdzēja izpildītāja puse organizē apsaimniekošanu. Šī līgumu slēgšanas metode palīdz izpildītāja pusei koncentrēties uz izvairīšanos no augstām uzturēšanas izmaksām ilgtermiņā un nodrošina augstāku ēkas kvalitāti.

Līguma forma Projektēt-Būvēt-Finansēt-Apsaimniekot-Vadīt

Projektēšanas-Būvēšanas-Finansēšanas-Apsaimniekošanas-Vadības pieeja (PBFAV) ietver arī izmantošanas, piemēram, enerģijas izmaksas. Ar šo pieeju ieguldījums augstas kvalitātes un energoefektīvā projektēšanā kļūst par visrentablāko abiem – gan īrniekam, gan izpildītāja pusei.

Vairāk informācijas:

TU Delft: Projektēšanas-Būvēšanas-Finansēšanas-Apsaimniekošanas līgumi būvniecībā

Projektēt-Būvēt-Finansēt-Apsaimniekot līguma paraugs

Avots:
PassREg-Solutions Open Source, „Līgums Projektēt-Būvēt-Finansēt”,  PassREg SOS [online][http://passregsos.passiv.de/wiki/Design-Build-Finance]