Delftas Ilgtspējīgo pilsētu reģionu centra pētījums, ko veicis Ērvins Mlecniks. Viņš definē iespējas un izaicinājumus, kas saistīti ar pasīvo ēku pielāgošanu, ievērtējot piedāvājuma pusi, pieprasījuma pusi un nostādnes pusi. Tas atklāj svarīgas īpašības par inovāciju pielāgošanas stratēģijām būvniecības sektorā īpaši energoefektīvu ēku koncepcijas pielāgošanai, it īpaši pasīvo ēku. Viņš skaidri nosaka problēmas un virzītājus adaptēšanas procesā tādu inovatīvo tehnoloģiju gadījumā kā pasīvo ēku projektēšana. Pamatojoties uz pētījumu, kas veikts Flanderā, Nīderlandē un daudzviet Eiropā, viņš izdara secinājums par:

 • inovācijas izpildītāju;
 • lietotāju, uzņēmumu un politikas veidotāju pielāgošanas savstarpējo saistību;
 • gala lietotāju lēmumu pieņemšanas procesa aspektiem;
 • risinājumiem, lai mazinātu plaisu starp agrajiem ieviesējiem/agro vairākumu un vēlo vairākumu atkarībā no trīs galvenajiem izpildītājiem.

Secinājumi

Divi galvenie ieteikumi no Mlecnika pētījuma:

Inovāciju un enerģijas nostādņu veidotājiem vajadzētu atbalstīt īpašus izmaiņu līdzekļus:

 • Enerģijas nostādnei un inovāciju nostādnei jābūt integrētām būvniecības sektorā.
 • Ir jāstimulē uzņēmumu sadarbība un komunikācija.
 • Finansētie inovāciju līdzekļi jāizmanto motivētu MVU un piegādātāju atbalstam.
 • Finansētajiem izmaiņu līdzekļiem būtu jāvirza potenciālie ieviesēji katrā no viņu inovāciju-lēmumu pieņemšanas procesa soļiem.
 • Dažos gadījumos šie izmaiņu līdzekļi var tikt apvienoti ar to saziņas darbībām ar pozīciju kā uzņēmuma-inovāciju līdzekļi.

Kvalitātes nodrošināšanas shēmas īpaši energoefektīvām ēkām jāievieš vai jāpārskata:

 • Ieguvumi, kas nav saistīti ar enerģiju, jāizmanto, lai pārliecinātu potenciālos ieviesējus.
 • Jānodrošina demonstrāciju projektu kvalitāte.
 • Jāizveido pieredzējušu īstenotāju grupa.
 • Gala lietotāji jānodrošina ar detalizētu informāciju.
 • Jāgarantē iekštelpu komforts un pareiza inženiersistēmu darbība.
 • Jānosaka gandrīz nulles enerģijas ēku novērtēšanas sistēma, izmantojot pasīvo ēku standartu vai citu līdzīgu pieredzi.
 • Jāizstrādā izglītojoša programma, it īpaši saistībā ar energoefektīvu ēku renovāciju.

Bezmaksas grāmata TU Delftl mājas lapā: http://repository.tudelft.nl/assets/uuid:82884adb-e990-4b8a-accc-d9440e52253d/OTB2013_sua045LR.pdf

Avots:
PassREg-Solutions Open Source, „Inovācijas energoefektīvu ēku sektorā”,  PassREg SOS [online][http://passregsos.passiv.de/wiki/Innovation_development_for_highly_energy-efficient_housing]