Morfoloģiskā projektēšanas shēma

Morfoloģiskais pārskats ir metodiska projektēšanas metode. Šo metodi izstrādāja Frics Zvickis [Fritz Zwicky] (1966), lai pārvaldītu sarežģītus projektēšanas procesus. Integrētā projektēšana ar morfoloģisko projektēšanas shēmu ir labākais risinājums dzīvokļiem, renovācijai, infrastruktūrai līdz 10 miljonu eiro vērtībai (90% ēku, pārsniedzot šo vērtību, projekti jau ir pārāk sarežģīti). Celtniecības procesā iesaistītie partneri kopīgi sadala projektēšanas jautājumu apakšproblēmās. [...]