Morfoloģiskais pārskats ir metodiska projektēšanas metode. Šo metodi izstrādāja Frics Zvickis [Fritz Zwicky] (1966), lai pārvaldītu sarežģītus projektēšanas procesus. Integrētā projektēšana ar morfoloģisko projektēšanas shēmu ir labākais risinājums dzīvokļiem, renovācijai, infrastruktūrai līdz 10 miljonu eiro vērtībai (90% ēku, pārsniedzot šo vērtību, projekti jau ir pārāk sarežģīti). Celtniecības procesā iesaistītie partneri kopīgi sadala projektēšanas jautājumu apakšproblēmās. To novēršana padara tās atrisināmas. Mazi apakšrisinājumi var palīdzēt lielu risinājumu attīstībā. Morfoloģiskā pārskata mērķis ir noteikt un salīdzināt visu risinājumu virzienus, kuri parasti netiek novērtēti. Sarežģītai problēmai ir vairākas iezīmes:

Daudzdimensionāla: tai var pieiet no dažādiem skatupunktiem. Piemēram, problēma var būt saistīta ar finanšu, politiskiem un sociāliem aspektiem. Šie dažādie aspekti šajā risinājumā tiek uztverti kā vienots kopums.

Nenoteikta: Dažādie problēmas aspekti nav novērtēti. Piedevām tie ir pastāvīgu pārmaiņu ietekmē. Šo dažādos aspektu nenoteiktība padara ierastās “cēloņu – seku” metodes nepiemērotas. Subjektīvi: Nepastāv viens pareizs problēmas risinājums. Ir tikai labāki vai sliktāki risinājumi.

Kā jebkurā citā procesā, ievades kvalitāte nosaka arī iznākuma kvalitāti. Ja pamata informācija (ievades) ir kvalitatīvāka, ir lielāka iespējamība, ka rezultāts (iznākums) arī būs augstākas kvalitātes. Tāpat ir vēlams arī projekta komandā iekļaut vismaz vienu cilvēku, kuram ir pieredze morfoloģisko pārskatu veidošanā.

Lai izveidotu morfoloģisko pārskatu, nepieciešamas šādas procesa darbības:

 1. Problēmas aprakstīšana (konceptualizācija): apraksts par to, kas ir šī problēma, kas tā nav un kas tā var būt.
 2. Risinājuma parametru analizēšana: problēma ir sadalīta apsvērumos un/vai iezīmēs (apjomos).
 3. Morfoloģiskā pārskata veidošana: pārskats palīdz sakārtot domas un vizualizēt tās matricā. Visi iespējamie apstākļi tiek summēti katram apjomam.
 4. Vērtēšana (viedokļa veidošana): iespējamā risinājuma novērtēšana, novērtējot to pēc pastāvīguma. Ja iespējamais risinājums nav pastāvīgs, tad (x) tiek novietots attiecīgajā laukumā. Pēdējā procesa darbība ir parādīta, savienojot vēlamo risinājumu ar līniju.
 5. Risinājumi realizēšana (lēmuma pieņemšana): realizējiet izvēlēto risinājumu, kā paredzēts morfoloģiskajā pārskatā.

Morfoloģiskais pārskats var tikt veidots n-dimensijā, kur katrai dimensijai ir savs skatupunkts vai iezīme. Piemēram, Zvicka kaste var tikt izmantota. Ir ļoti vienkārši attēlot struktūru matricā, kas var arī ietvert sekojošas tēmas:

 • Novietojums;
 • Klimats;
 • Programma;
 • Funkcija;
 • Telpu apkure;
 • Apgaismojuma apstākļi;
 • Akustika;
 • Ventilācija;
 • Materiāli;
 • Enerģijas sistēmas;
 • Konstrukcija;
 • Lietojamība un drošība;
 • Vide.

Visas ar projektu saistītās apakšproblēmas ir plānotas šādā veidā. VISAS puses palīdz nodrošināt apakšrisinājumus. Tā rezultātā plāns ietver devumu no visām iesaistītajām pusēm, no klienta, arhitekta, konsultantiem, kā arī būvniekiem un montētājiem. Katra iesaistītā puse dod savu pienesumu, un iekļaus tos labāko risinājumu plānā (konceptualizācijā). Kad visa informācija ir apkopota un klasificēta, ņemot vērā tās priekšrocības un trūkumus (viedokļa veidošana), atrodas vairāki risinājumu virzieni un tiek salīdzināti. Skaidrais redzējums pakāpeniski parāda, ka lai arī tas nav aprēķināms, tas nodrošinās pietiekamu pamatu labai lēmumu pieņemšanai.

Ar šo projektēšanas metodi klients ir iesaistīts vienkāršā un skaidrā lēmumu pieņemšanas procesā. Ar tradicionālo pieeju klientam reti ir vairāk nekā viena vai divas izvēles iespējas. Šīs izvēles parasti ir arhitekta priekšrocība un izvēle, kas visticamāk tiks noraidīta. Tas sniedz neapmierinātību.

Šis process ir padziļināts, un var patērēt vairāk laika nekā tradicionālie projektēšanas procesi. Tomēr turpmākie projekta posmi var tikt pabeigti ātrāk, jo visi projektēšanas lēmumi tiek loģiski iegulti kopumā, kā arī tos apspriež un atbalsta visi partneri, kas iesaistīti morfoloģiskajā projektēšanas procesā.

Morfoloģiskā projektēšana tika veiksmīgi izmantota projektos Veldhuizer school un Residental care centre Vroomshoop, kas abi celti kā pasīvās ēkas, vissaprātīgākais projektēšanas maršruts, kas izrietēja no morfoloģiskās shēmas.

Projektēšanas grafika piemēru lejuplādēt šeit: Energoefektīvas renovācijas matrica

Avots:
PassREg-Solutions Open Source, „Morfoloģiskā projektēšanas shēma”,  PassREg SOS [online][http://passregsos.passiv.de/wiki/Morphological_design-chard]