LVIF logoLatvijas Vides Investīciju Fonds (LVIF) ir Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) kapitālsabiedrība, kas izveidota ar uzdevumu „piesaistīt vietējos un ārvalstu finansu līdzekļus un piešķirt aizdevumus ar atvieglotiem noteikumiem pašvaldību un privātajām struktūrām tādu vides aizsardzības projektu īstenošanai, kas uzlabo apkārtējās vides stāvokli, atbalstīt vides aizsardzības projektu izstrādi”.

Fonda darbības virsmērķis – vides piesārņojuma samazināšana, veicinot vides aizsardzības projektu realizāciju un palielinot pašvaldību un kapitālsabiedrību kapacitāti sagatavot un realizēt kvalitatīvus un efektīvus vides aizsardzības projektus no projekta idejas līdz tās īstenošanai.

Viens no fonda darbības virzieniem ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu īstenošanas uzraudzība – veicināt efektīvu un caurspīdīgu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma apgūšanu, veicot kvalitatīvu un profesionālu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas uzraudzību.

Vairāk par LVIF realizētajiem projektiem:  http://www.lvif.gov.lv/?object_id=622

Aktuālie LVIF attīstības sadarbības projekti:

Vairāk http://www.lvif.gov.lv/?object_id=288&l=1