Risinājumu katalogs

/Risinājumu katalogs

Angļu-latviešu pasīvo ēku terminu vārdnīca

Pasīvo ēku terminu vārdnīca

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Vispārīgie jautājumi Pasīvās ēkas Vai dažādiem klimatiem ir dažādi pasīvo ēku standarti? Vienalga Sibīrijā vai Spānijā, viena no pasīvo ēku standarta priekšrocībām ir tā pastāvība (skatīt Pasīvo ēku kritērijus): Īpatnējais siltumenerģijas patēriņš apkurei ≤ 15 kWh/(m²gadā) VAI maksimālā apkures slodze uz dzīvojamās platības kvadrātmetru ≤ 10 W/m² Īpatnējais telpu dzesēšanas enerģijas patēriņš ≤ 15 kWh/(m²gadā) [...]

10 pasākumi efektīvai klimata aizsardzībai būvniecības sektorā

Gandrīz nulles enerģijas ēku ieviešana Eiropas pilsētās ir bijis viens no galvenajiem PassREg projekta mērķiem. Projekta ietvaros tika veicināta informācijas apmaiņa starp partneriem no dažādām Eiropas valstīm ar mērķi paātrināt zināšanu apgūšanas, kā arī informācijas tālāknodošanas procesus. Projekta mērķis ir bijis samazināt siltumnīcas gāzu emisiju daudzumu, kā arī palīdzēt vietējām pašvaldībām radīt nozīmīgu ietaupījumu, tādējādi [...]

PassREg projekta priekšgājēju reģioni

Ievads par priekšgājēju reģioniem un iespējām Daži reģioni un pašvaldības veicina pasīvo ēku zema enerģijas patēriņa principus un atjaunojamās enerģijas izmantošanu, un sasniedz šos standartus plašā mērogā, pateicoties mērķtiecīgai politikai, tiesību aktiem, stimuliem un atbalstam. Neskatoties uz šo valstu ļoti dažādo sociālo un politisko raksturu, Frankfurte, Hannovere, Brisele un Tirole piedāvā lieliskus piemērus. Hannoveres pilsēta [...]

Eiropas energoefektīvo ēku portāls Build Up

BUILD UP iniciatīvu 2009. gadā izveidoja Eiropas Komisija, lai atbalstītu ES Dalībvalstis Ēku Energoefektivitātes direktīvas (EPBD) ieviešanā. BUILD UP tīmekļa vietne ir paredzēta, lai visiem interesenti gūtu labumu no Eiropas kopīgās informācijas par enerģijas taupīšanu ēkās. Tas savedīs kopā jaunos speciālistus un profesionālas asociācijas, tajā pašā laikā motivējot tos apmainīties ar labākajām darba praksēm un zināšanām, [...]

Komunikācijas pasākumi „Satiec savu pircēju”

Reģionos, kur zemas enerģijas un pasīvo ēku standarti vēl nav kārtīgi ieviesti, klientiem var būt grūti atrast projektētājus, attīstītājus un piegādātājus, kas būtu spējīgi realizēt viņu plānus. Pretēji, bez iepriekšējas šādu projektu pieredzes piegādātājiem ir grūti izveidot labus iepirkumus un saprast, ko no viņiem prasīs projekta attīstības gaitā. Šādos gadījumos var būt noderīgi veidot ‘’satiec savu pircēju’’ pasākumu, [...]

Atjaunošana ar pasīvo ēku komponentiem

1. ATJAUNOŠANA UN ATJAUNOŠANA AR PASĪVO ĒKU KOMPONENTIEM Eiropa atrodas milzīga uzdevuma priekšā – kā esošās dzīvojamās ēkas veidot ilgtspējīgākas. Pašlaik apmēram pusei dzīvojamo ēku ir jāveic atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai. Kaut arī šī brošūra pieņem, ka lēmums par atjaunošanu ir jau pieņemts, tik un tā ir vērtīgi paskatīties, kā mēs nonācām līdz šim lēmumam. Par [...]

Kapacitātes uzlabošana reģionos

PLĀNOŠANAS REĢIONU UN ADMINSTRATĪVO SPECIĀLISTU KAPACITĀTE Vietējo administratīvo speciālistu un pašvaldību darbinieku apmācības saistībā ar celtniecību un enerģijas projektu uzraudzību ir ļoti būtiskas. Dažādas aktivitātes un apmācību kursi ir pieejami reģionos. Labs lēmums būtu, ja plānošanas reģioni uzņemtos vadošu lomu un savāktu visu informāciju saistībā ar apmācībām un kursiem vienā platformā, kur pašvaldības varētu meklēt jaunākās [...]

Autodesk Ecotect Analysis

Autodesk Ecotect Analysis ilgtspējīgās projektēšanas analīzes programmatūra ir daudzpusīgs ilgtspējīgas ēkas projektēšanas rīks no idejas līdz detaļām. Visas ēkas enerģijas analīze – aprēķina kopējo enerģijas patēriņu un jūsu ēkas oglekļa dioksīda izmešu daudzumu gada, mēneša, dienas un stundas griezumā, izmantojot globālu klimata datu informācijas datubāzi. Energoefektivitātes rādītāji – aprēķina apkures un dzesēšanas slodzes modeļiem un analizē apdzīvotības, iekšējo [...]

Pasīvo ēku būvnieka rokasgrāmata

Šī pasīvo ēku būvnieka rokasgrāmata ir praktisks ieskats izaicinājumos, ar kuriem būvnieki saskars pasīvo ēku būvobjektā. Tā sniedz vienkāršus padomus un ieteikumus kā sasniegt vēlamo rezultātu – uzbūvēt sertificētu pasīvo ēku – ar pēc iespējas mazākām izmaksām un risku. […]