Pasivehouse_logo_blueBiedrības „Passive House Latvija” mērķis ir apvienot un koordinēt Latvijas arhitektu, inženieru, attīstītāju, produktu un būvmateriālu ražotāju, augstāko mācību iestāžu, valsts un pašvaldību institūciju centienus ilgtspējīgas un zema enerģijas patēriņa pilsētu un ārpilsētu vides veidošanā un tālākā attīstībā Latvijā; un izmantojot likumdošanas iniciatīvas tiesības, ietekmēt Latvijas valsts iestāžu darbību jautājumos, kas skar enerģijas patēriņa samazināšanas iespējas vides projektos, būvniecībā, ēku un būvju ekspluatācijā, enerģētikā un citās ar tām saistītajās nozarēs.

Daži no projektiem:

  • Biedrība PASSREG projekta ietvaros ir noslēgusi līgumu par turpmāku Sertificētu Pasīvo ēku Amatnieku (Certified Passive House Tradesperson) kursa organizēšanu.
  • Mūžizglītības programmas Leonadro da Vinci Inovāciju pārneses projekta CEPH AT:LV, EST  ietvaros tika iegūtas zināšanas no  Austrijas partnera CEPH (Certified European Passive House Designer) apmācību metožu jomā.  Adaptējot Austrijas pieredzi atbilstoši nacionālajiem Latvijas un Igaunijas standartiem, ir izveidots un ieviests apmācību sistēmas kurss abās Baltijas valstīs. Vairāk http://www.passivehouse.lv/izglitiba/
  • “Industriālās energoefektivitātes klasteris”, projekta mērķis ir celt Latvijas rūpniecības uzņēmumu un energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju vietējo un eksporta kapacitāti.
    Vairāk http://www.klasteris.lv/
  • Sadarbībā ar partneriem izstrādāts projekts “Ilgtspējīgu un zemas enerģijas ēku un būvju izmantošanas veicināšana Latvijā un Igaunijā (Active through Passive!)”  ar mērķi samazināt enerģijas izmantošanu, pielietojot ilgtspējīgu un zema enerģijas patēriņa ēku principus, tādējādi veicinot lielāku neatkarību no energoresursiem Latvijā un Igaunijā.Vairāk informācijas http://www.activethroughpassive.eu/lv/
  • Projekta “Neatkarīgu ekspertu kompetence energoefektivitātes politikas plānošanai”  ietvaros energoefektivitātes jomas profesionāļi izvērtēja valsts pārvaldes iestāžu izstrādāto normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu saturu un sniedza neatkarīgu eksperta viedokli par vairāk kā 10 dokumentiem, kuri tieši skar energoefektivitātes jomu.

Biedrība organizē dažādus informatīvos seminārus un regulāras apmācības par ilgtspējīgām, zema enerģijas patēriņa un pasīvām ēkām.