Reģionos, kur zemas enerģijas un pasīvo ēku standarti vēl nav kārtīgi ieviesti, klientiem var būt grūti atrast projektētājus, attīstītājus un piegādātājus, kas būtu spējīgi realizēt viņu plānus. Pretēji, bez iepriekšējas šādu projektu pieredzes piegādātājiem ir grūti izveidot labus iepirkumus un saprast, ko no viņiem prasīs projekta attīstības gaitā.

Šādos gadījumos var būt noderīgi veidot ‘’satiec savu pircēju’’ pasākumu, kur klients, kuru parasti atbalsta konsultanti (piemēram, pasīvo ēku konsultanti vai projektētāji), prezentē savus plānus attiecībā uz ēku un piedāvā iespēju potenciālajiem būvniekiem un materiālu piegādātājiem uzdot jautājumus un noskaidrot atbildes. No šādiem pasākumiem pēc Velsas pieredzes ir sekojoši ieguvumi:

  • Visi potenciālie būvnieki/ piegādātāji saņem vienu un to pašu informāciju, tādējādi viņi var izdarīt vienādus pieņēmumus par projektu
  • Iespēju informēt potenciālos piegādātājus par mērķiem, kas tiks izvirzīti un kvalitātes kontroles procesu, kuru būs jāveic, lai iegūtu pasīvās ēkas sertifikātu
  • Sniegt pārliecību piegādātājiem par klientu prasībām, lai (cerams) viņi nejustu vajadzību palielināt cenu par paaugstināta riska līmeni neskaidrību rezultātā
  • Iespēju dažāda veida piegādātājiem satikties un identificēt prasmes, lai apvienotos un veidotu konsorcijus iepirkumiem un cenu aptaujām
  • Ļaut klientiem pārskatīt un pilnveidot ‘’pasūtītāja prasības’’, balstoties uz pasākumā saņemtajiem komentāriem un ieteikumiem.

Pasākumā jānodrošina, ka apmeklētāji ir sapratuši klienta prasības, kā arī ka saņemtie piedāvājumi būs reālistiski un vēlāk būs mazākas cenu izmaiņas.

Avots: PassREg-Solutions Open Source, „Komunikācijas pasākumi „Satiec savu pircēju””,  PassREg SOS [online] [http://passregsos.passiv.de/wiki/Meet_the_buyer/_awareness_raising_events_BRE]