BUILD UP iniciatīvu 2009. gadā izveidoja Eiropas Komisija, lai atbalstītu ES Dalībvalstis Ēku Energoefektivitātes direktīvas (EPBD) ieviešanā.

BUILD UP tīmekļa vietne ir paredzēta, lai visiem interesenti gūtu labumu no Eiropas kopīgās informācijas par enerģijas taupīšanu ēkās. Tas savedīs kopā jaunos speciālistus un profesionālas asociācijas, tajā pašā laikā motivējot tos apmainīties ar labākajām darba praksēm un zināšanām, kā arī nodot rīkus un resursus.

BUILD UP tīmekļa vietnes mērķi:

  • Palīdzēt ēku īpašniekiem un iedzīvotājiem, kuri ir ieinteresēti savu mājokļu enerģijas izmaksu samazināšanā, uzzināt kur iegūt praktisku informāciju savā valstī vai reģionā par enerģijas taupīšanu.
  • Palīdzēt būvniecības profesionāļiem uzlabot prasmes un uzzināt vairāk par jaunāko informāciju enerģijas tiesību aktos. Tas palīdzēs viņiem sadarboties ar citiem, kā arī piekļūt jaunākajām ziņām un notikumiem, resursu datubāzei, vadlīnijām un rīkiem, kā arī reālu piemēru datubāzei.
  • Nodrošināt tiem valsts institūciju darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par enerģijas jautājumiem, pieeju citu pilsētu, reģionu vai valstu veidotiem dažādiem resursiem, tiesību aktiem, rīkiem un vadlīnijām, kā arī veidu kā profesionāli dalīties ar domubiedriem.
  • Iesaistīt jumta organizācijas, piemēram, enerģijas aģentūras, industriālās asociācijas vai nevalstiskās organizācijas ar interesi enerģijas taupīšanā ēkās un dot tām iespēju pastāstīt citiem par savām darbībām un dalītie ar saviem veiksmes stāstiem.

Vairāk: http://www.buildup.eu

Avots: PassREg-Solutions Open Source, „Eiropas energoefektīvo ēku portāls Build up”,  PassREg SOS [online] [http://passregsos.passiv.de/wiki/Build_Up_-_The_European_portal_for_energy-efficiency_in_buildings]