Zināšanas un komunikācija

//Zināšanas un komunikācija

Biedrība „Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības Padome” (LIBP)

Biedrība “Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības Padome” (LIBP) ir Pasaules Zaļās būvniecības padomes biedrs, kas apvieno būvniecības nozares profesionāļus un līderus, lai veicinātu sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu būvniecību un tās pielietošanas iespējām. LIBP mērķi: sabiedrības izglītošana un ilgtspējīgas būvniecības popularizācija; profesionālo zināšanu un prasmju vairošana; resurss Latvijas politikas veidotājiem; resurss ilgtspējīgu projektu ieviešanā un novērtēšanā. LIBP organizē [...]

Biedrība „Passive House Latvija” (PHL)

Biedrības „Passive House Latvija” mērķis ir apvienot un koordinēt Latvijas arhitektu, inženieru, attīstītāju, produktu un būvmateriālu ražotāju, augstāko mācību iestāžu, valsts un pašvaldību institūciju centienus ilgtspējīgas un zema enerģijas patēriņa pilsētu un ārpilsētu vides veidošanā un tālākā attīstībā Latvijā; un izmantojot likumdošanas iniciatīvas tiesības, ietekmēt Latvijas valsts iestāžu darbību jautājumos, kas skar enerģijas patēriņa samazināšanas iespējas [...]