Āboli un bumbieri

Salīdzinot ābolus ar bumbieriem…

Augstākie līmeņi citiem vietējiem un starptautiskajiem energoefektivitātes standartiem šķiet tuvi vai vismaz pielīdzināmi pasīvo ēku standartam no to enerģijas patēriņa viedokļa, bet esiet vērīgi, jo atšķirība ir detaļās.

Enerģijas mērīšana.
Enerģijas patēriņš parasti tiek mērīts uz laukumu un laiku, visbiežāk, kWh/m2a. Vērā ņemtais laukums ir vissvarīgākais – jo tas ir lielāks, jo mazāks šķitīs enerģijas patēriņš.

Lielākā daļa energoefektivitātes standartu atsaucas uz ēkas kopējo platību, savukārt pasīvās ēkas standarts ņem vērā tikai lietojamo apdzīvojamo telpu.
Pasīvās ēkas standarts tiek mērīts ar ievērojami mazāku atsauces platību nekā lielākā daļa citu standartu: pieliekamie un telpas ar zemiem griestiem tiek ņemtas vērā tikai daļēji, kamēr kāpnes, neapsildāmās telpas un citas „nelietojamās” telpas aprēķinos netiek iekļautas vispār. Kāpēc? Tas ir vienīgi mēģinājums izslēgt no aprēķiniem zonas, kas netiek aktīvi apdzīvotas. Šis piegājiens padara pasīvo ēku aprēķinus apdomīgākus nekā citus.

Lielākā daļa standartu neņem vērā mājsaimniecības elektrību, kad tiek aprēķināts primārās enerģijas patēriņš.
Pasīvo ēku standarts paredz, ka primārās enerģijas patēriņš nedrīkst pārsniegt 120 kWh/m2a. Lielākā atšķirība ir tā, ka tiek ierēķināta visa elektrība, ieskaitot karstā ūdens sagatavošanu, apkuri, dzesēšanu, pašpatēriņa un mājsaimniecības elektrību. Citi standarti parasti aprēķinos neietver pašpatēriņa un mājsaimniecības elektrību.

Stāsta morāle: skaitļi var būt maldinoši.
Citu standartu noteiktās vērtības bieži vien ir balstītas uz lielāku atsauces platību vai primārās enerģijas aprēķinos neiekļauj pašpatēriņa un mājsaimniecības elektrību, tāpēc tie var šķist zemāki un stingrāki nekā tie ir patiesībā vai kādi tie izrādītos, ja tiktu aprēķināti pēc pasīvo ēku standarta paņēmiena. Vienīgais veids, kā salīdzināt energoefektivitātes standartus ir pārliecināties, ka tie patiešām atsaucas un vieniem un tiem pašiem mainīgajiem.

Avots:
International Passive House Association, „Pasīvo ēku atšķirība”, iPHA[online] [http://www.passivehouse-international.org/index.php?page_id=238]