Atjaunošana un pārbūve

Atjaunošana ar pasīvo ēku komponentiem

1. ATJAUNOŠANA UN ATJAUNOŠANA AR PASĪVO ĒKU KOMPONENTIEM Eiropa atrodas milzīga uzdevuma priekšā – kā esošās dzīvojamās ēkas veidot ilgtspējīgākas. Pašlaik apmēram pusei dzīvojamo ēku ir jāveic atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai. Kaut arī šī brošūra pieņem, ka lēmums par atjaunošanu ir jau pieņemts, tik un tā ir vērtīgi paskatīties, kā mēs nonācām līdz šim lēmumam. Par [...]

Eiropas ēku atjaunošanas kampaņa

Eiropas ēku atjaunošanas kampaņa Renovate Europe Renovate Europe kampaņu uzsāka EuroACE (Eiropas Uzņēmumu Alianse Energoefektīvo māju jomā). Tas ir aicinājums izveidot vērienīgu rīcības plānu, kā trīskāršot gada ES ēku renovācijas rādītāju, no tagadējā rādītāja 1% līdz 3% līdz 2020. gadam un nodrošināt, ka šo renovāciju kopējais rezultāts noved līdz ēku enerģijas patēriņa samazinājumam par 80% līdz [...]

PPP (publiskās un privātās partnerības) piemērs Latvijā

Kopsavilkums 2004. gadā aizsākās projekts „Ēku siltināšana enerģijas taupīšanai”. Šī projekta laikā pašvaldībām un dzīvokļu īpašnieku biedrībām bija iespēja saņemt kredītus ar izdevīgiem nosacījumiem kompleksai ēku siltināšanai. Ēku renovācijas projekts tika radīts sadarbojoties Vācijas Vides, Dabas Aizsardzības un Kodoldrošības ministrijai, Vācijas attīstības bankai „Kreditanstalt für Wiederaufbau” (KfW), Latvijas Vides ministrijai, Vides Investīciju Fondam un AS [...]