Pasīvo ēku standarts kā kvalitātes standarts nenosaka konkrētu konstruktīvo metodi. Vai tā ir monolītā konstrukcija, koka vai jauta tipa – arhitekti var projektēt pasīvās ēkas saskaņā ar pašu vēlmēm. Pat saliekamo būvkonstrukciju ražotāji piedāvā pasīvo ēku projektus. Daudzpusīgais pasīvo ēku standarts tiek arvien vairāk izmantots arī atjaunošanā un pārbūvē, kā arī nedzīvojamām mājām, piemēram, skolām, administratīvām ēkām, ražotnēm un viesnīcām. Tā kā pasīvo ēku koncepcija ir balstīta uz fizikāliem principiem, katra ēka var tik un ir jāpielāgo attiecīgajam klimatam. Avots: passipedia.org

Pasīvo ēku skaits pasaulē 2012. gadā  sasniedza 37 000. Pašlaik pasīvās ēkas ir uzbūvētas gandrīz visās Eiropas valstīs, Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Japānā – tie ir tikai daži piemēri. Un šis skaitlis turpina pieaugt! „Pasīvo ēku sandarts strauji izplatās visā pasaulē. Šīs enerģijas koncepcijas lielais potenciāls tiek atzinīgi novērtēts īpaši reģionos, kur ir ilgstoša pieredze pasīvo ēku būvniecībā. Pasīvo ēku standarts var tikt izmantots visdažādākajās klimata zonās, un šīs ēkas būvētas ar dažādām reģionālās būvniecības metodēm”, saka Profesors Dr. Volfgangs Feists, Pasīvo ēku institūta Vācijā dibinātājs.

Klimats Eiropā

Eiropas klimats ir mērens, kontinentāls, piejūras klimats raksturīgs rietumu piekrastē un Vidusjūras klimats dienvidos. Klimatu lielā mērā nosaka Golfa Straume, kas uztur mērenu gaisa temperatūru ziemeļrietumu reģionos ziemas mēnešos, it īpaši Īrijā, Apvienotajā Karalistē un Norvēģijas piekrastē. Rietumeiropai ir raksturīgs okeāna piekraste klimats, bet Austrumeiropā ir sausāks un kontinentālāks klimats. Daļā no Centrāleiropas līdzenumiem ir jaukts – piejūras/kontinentālais klimats. Austrumeiropā ir novērojami četri gadalaiki, taču Dienvideiropā ir novērojamas atsevišķas mitrās un sausās sezonas, ar dominējoši karstiem un sausiem laikapstākļiem vasaras mēnešos.

Avots:
PassREg-Solutions Open Source, „Pasīvo ēku standarts dažādās klimata zonās un apstākļos”,  PassREg SOS [online][ http://passregsos.passiv.de/wiki/Buildings_in_different_climate_zones_and_local_conditions]