Apvienotās Karalistes valdība meklē veidus kā lietderīgi izmantot kopīgo 3D BIM visos valdības projektos līdz 2016. gadam (visai projektu un līdzekļu informācijai, dokumentācijai un datiem esot elektroniskā veidā) ar mērķi nodrošināt efektīvākas darbības visā projekta dzīves ciklā. Apvienotajā Karalistē ir tādi pasīvo ēku projektu piemēri kā (piemēram, Bushbury Hill Primary School, Oakmeadown Primary School, Wilkinson Primary School un Chester Balmore ēkas, kuras visas projektēja Achetype – skatīt: www.architype.co.uk), kuru projektēšanā izmantota BIM. Detalizēti izstrādātie 3D modeļi nodrošina ēkas vizuālu attēlojumu, lai uzsvērtu svarīgas būves detaļas, attēlojot tās trīsdimensionāli (it īpaši gadījumos, kad divās dimensijās nevar attēlot potenciālās grūtības, ar kādām darbu veikšanas vietā varētu saskarties izpildītāji). Tajā pašā laikā šajos modeļos iekļauta precīza skaitliska informācija, kuru iekļaut PHPP aprēķinos, piemēram, cauruļvadu garums, izvietojums utt. Tomēr īstais ieguvums no BIM ir tāds, ka visa projektēšanas komanda var strādāt un dalīties ar vienu modeli, lai sekmētu informācijas apmaiņu, kas pēc tam var tikt nodota lietotājiem ēkas izmantošanai un apsaimniekošanai.

Lai padarītu BIM par spēcīgāku rīku izmantošanai pasīvajās ēkās, Kārdifas Universitātē ir veikti pētījumi, lai noskaidrotu kā BIM var tikt labāk integrēts pasīvo ēku projektēšanā, un kā nepieciešamā informācija PHPP enerģijas bilances aprēķiniem var tikt tiešā veidā pārnesta no BIM modeļiem. Vairāk par pētījumu atrodams publikācijā: A. Cemesova, C.J. Hopfe, Y. Rezgui, ‘PassivBIM – a new approach for low energy simulation using BIM’, eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction – Gudnason & Scherer (Eds), 2012 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-415-62128-1.

Avots:
PassREg-Solutions Open Source, „Būves informācijas modelēšana”,  PassREg SOS [online][http://passregsos.passiv.de/wiki/Use_of_Building_Information_Modelling_(BIM)_to_aid_Passivhaus_design]