vif

/vif

About vif

This author has not yet filled in any details.
So far vif has created 40 blog entries.

Pasīvā ēka – ilgtspējīga, pieejama, ērta, daudzpusīga

Lai kāds arī būtu klimats vai ģeogrāfiskā atrašanās vieta, pasīvā ēka uztur komfortablu temperatūru visa gada laikā, tam patērējot minimālu enerģijas daudzumu. Šīs ēkas izmanto sauli un siltuma atgūšanu, padarot ierasti jaudīgās un sarežģītās apkures sistēmas nevajadzīgas pat aukstākajās ziemās. Vasarā pasīvās ēkas no pārkaršanas sargā tādi pasīvi dzesēšanas paņēmieni kā stratēģiski novietoti noēnošanas elementi. [...]

Pasīvā ēka

Pasīvā ēka uztur komfortablu temperatūru visa gada laikā, tam patērējot minimālu enerģijas daudzumu, lai kāds arī būtu klimats vai ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Šīs ēkas izmanto sauli un siltuma atgūšanu, padarot ierasti jaudīgās un sarežģītās apkures sistēmas nevajadzīgas pat aukstākajās ziemās. Vasarā pasīvās ēkas no pārkaršanas sargā tādi pasīvi dzesēšanas paņēmieni kā stratēģiski novietoti noēnošanas elementi. Lai [...]

Biedrība „Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības Padome” (LIBP)

Biedrība “Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības Padome” (LIBP) ir Pasaules Zaļās būvniecības padomes biedrs, kas apvieno būvniecības nozares profesionāļus un līderus, lai veicinātu sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu būvniecību un tās pielietošanas iespējām. LIBP mērķi: sabiedrības izglītošana un ilgtspējīgas būvniecības popularizācija; profesionālo zināšanu un prasmju vairošana; resurss Latvijas politikas veidotājiem; resurss ilgtspējīgu projektu ieviešanā un novērtēšanā. LIBP organizē [...]

Latvijas Vides Investīciju Fonds (LVIF)

Latvijas Vides Investīciju Fonds (LVIF) ir Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) kapitālsabiedrība, kas izveidota ar uzdevumu „piesaistīt vietējos un ārvalstu finansu līdzekļus un piešķirt aizdevumus ar atvieglotiem noteikumiem pašvaldību un privātajām struktūrām tādu vides aizsardzības projektu īstenošanai, kas uzlabo apkārtējās vides stāvokli, atbalstīt vides aizsardzības projektu izstrādi”. Fonda darbības virsmērķis – vides piesārņojuma [...]

Banku kredīti

Ēku energoefektīvas renovācijas finansēšanai tiek pielietoti divi kreditēšanas modeļi: investīciju kredīts – ēkām, kuras sadalītas dzīvokļu īpašumos, hipotekārais kredīts – fiziskai vai juridiskai personai piederošām ēkām. Investīciju kredīta izsniegšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas renovācijai tiek ņemta vērā nākotnes naudas plūsma daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kā arī iepriekšējais savlaicīgums dzīvokļu īpašnieku maksājumiem par apsaimniekošanu un komunālajiem maksājumiem. Lai gan [...]

Direktīva par ēku energoefektivitāti

40 % no tiešā enerģijas patēriņa un 36 % siltumnīcefekta gāzu emisiju rada dzīvojamās ēkas, biroji, veikali un citas ēkas. Eiropas ēku fonda energoefektivitātes uzlabošana ir būtiska ne vien lai sasniegtu ES 2020. gada mērķus, bet arī lai sasniegtu ilgāka termiņa mērķus saistībā ar klimata stratēģiju, kas noteikta ceļvedī virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni [...]

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu Zaļo investīciju shēma Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) Latvijā darbojas pēc Zaļās Investīciju Shēmas (Kyoto Green  Investment Scheme) principa. KPFI programma tika finansēta no valstij piederošo noteiktā daudzuma vienību (NDV) pārdošanas, ko veic [...]

Biedrība „Passive House Latvija” (PHL)

Biedrības „Passive House Latvija” mērķis ir apvienot un koordinēt Latvijas arhitektu, inženieru, attīstītāju, produktu un būvmateriālu ražotāju, augstāko mācību iestāžu, valsts un pašvaldību institūciju centienus ilgtspējīgas un zema enerģijas patēriņa pilsētu un ārpilsētu vides veidošanā un tālākā attīstībā Latvijā; un izmantojot likumdošanas iniciatīvas tiesības, ietekmēt Latvijas valsts iestāžu darbību jautājumos, kas skar enerģijas patēriņa samazināšanas iespējas [...]

10 mīti par pasīvo ēku standartu

Argumenti pret pasīvo ēku standartu ir balstīti uz pārpratumiem Es esmu nelielu ēku enerģijas koncepcijas veidotājs, un mani amata rīki ir gaisnecaurlaidība, siltumizolācija, logu novietojums un ventilācija ar siltuma atgūšanu. Tie ir arī starptautiskā pasīvo ēku standarta (Eiropā pazīstams kā passivhaus) pamatprincipi. Bet tik un tā gandrīz katru nedēļu kāds iesīkstējis būvnieks mani pacietīgi skolo [...]

10 iemesli, kāpēc es neciešu pasīvās ēkas

Es pirmo reizi iepazinos ar pasīvo ēku standartu pirms 10 gadiem, kad nolēmām tam pievērsties arhitektu birojā, kurā strādāju. Daudzējādā ziņā tas šķita pareizais solis uz priekšu, tomēr jāatzīst, ka pasīvo ēku standarta un sertifikācijas prasību apgūšana bija izaicinājumiem bagāts process. Dažas no grūtībām bija tehniskas dabas, taču, šķiet, vislielākais izaicinājums tika mests ierastajām zināšanām, [...]