Risinājumu katalogs

/Risinājumu katalogs

Pētījums: Inovācijas energoefektīvu ēku sektorā

Delftas Ilgtspējīgo pilsētu reģionu centra pētījums, ko veicis Ērvins Mlecniks. Viņš definē iespējas un izaicinājumus, kas saistīti ar pasīvo ēku pielāgošanu, ievērtējot piedāvājuma pusi, pieprasījuma pusi un nostādnes pusi. Tas atklāj svarīgas īpašības par inovāciju pielāgošanas stratēģijām būvniecības sektorā īpaši energoefektīvu ēku koncepcijas pielāgošanai, it īpaši pasīvo ēku. Viņš skaidri nosaka problēmas un virzītājus adaptēšanas procesā tādu inovatīvo tehnoloģiju gadījumā kā [...]

BUILD UP Skills iniciatīva

No stratēģijas pie darbiem BUILD UP Skills ir jauna stratēģiska iniciatīva Inteliģentās Enerģijas Eiropai (IEE) programmas ietvaros (priekšlikumu iesniegšana 2011-2013), lai veicinātu būvniecībā iesaistīto strādnieku un inženiersistēmu montētāju tālākizglītību un apmācību. Mērķis ir palielināt kvalificēto strādnieku skaitu Eiropā, lai veicinātu ēku energoefektīvu renovāciju un gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību. Iniciatīva attiecas uz prasmēm saistībā ar energoefektivitāti un atjaunojamiem energoresursiem [...]

Divu pasīvo ēku projektu stratēģiju salīdzinājums Velsā

Divas izmēģinājuma dzīvojamās mājas pasīvo ēku standartā tika uzbūvētas Ebveilā, Dienvidvelsā izstādei ‘’Velsiešu nākotnes mājas’’. Katrai tika piešķirts stipri atšķirīga dizaina pieeja, lai atbilstu standartiem. Lapegles mājai (Larch House) bija ļoti lieli, uz dienvidiem vērsti logi, lai optimizētu ieguvumu no saules ziemā, bet daudz mazāki logi ziemeļu pusē. Mehāniskās ārējās žalūzijas arī tika uzstādītas, lai samazinātu pārkaršanas [...]

Būves informācijas modelēšanas (BIM) izmantošana, lai sekmētu pasīvo ēku projektēšanu

Apvienotās Karalistes valdība meklē veidus kā lietderīgi izmantot kopīgo 3D BIM visos valdības projektos līdz 2016. gadam (visai projektu un līdzekļu informācijai, dokumentācijai un datiem esot elektroniskā veidā) ar mērķi nodrošināt efektīvākas darbības visā projekta dzīves ciklā. Apvienotajā Karalistē ir tādi pasīvo ēku projektu piemēri kā (piemēram, Bushbury Hill Primary School, Oakmeadown Primary School, Wilkinson Primary School [...]

Līgums: Projektēt-Būvēt-Finansēt  

Līguma forma Projektēt-Būvēt-Finansēt   Astoņdesmitajos gados Amerikā radās alternatīvas piegādes sistēmas kā mēģinājumi radīt efektīvāku projektēšanas un būvniecības procesu, lai samazinātu konfliktu starp pusēm, lai samazinātu piegādes laiku un veiksmīgāk apmierinātu klientu/īrnieku vajadzības un vēlmes. Šī pieeja var novest pie zemākām izmaksām visām iesaistītajām pusēm un labākas projekta kvalitātes. Projektēt-Būvēt-Finansēt (PBF) process ir uz vērtību balstīta Projektēšanas-Būvniecības pieeja, [...]

Eiropas ēku atjaunošanas kampaņa

Eiropas ēku atjaunošanas kampaņa Renovate Europe Renovate Europe kampaņu uzsāka EuroACE (Eiropas Uzņēmumu Alianse Energoefektīvo māju jomā). Tas ir aicinājums izveidot vērienīgu rīcības plānu, kā trīskāršot gada ES ēku renovācijas rādītāju, no tagadējā rādītāja 1% līdz 3% līdz 2020. gadam un nodrošināt, ka šo renovāciju kopējais rezultāts noved līdz ēku enerģijas patēriņa samazinājumam par 80% līdz [...]

Nieuw Zuid: privāts projekts sabiedrības interesēs

Ilgtspējība pilsētu līmenī pārsniedz  ilgtspējību ēku līmenī. Pilsētas ilgtspējība sniedzas daudz tālāk par atsevišķām mājām, un tādējādi ir kas vairāk kā tikai atsevišķu ēku energoefektivitāte. Pilsētu ilgtspējība ietekmē kopējo kvartālu, apkaimes, pilsētas mērogu. Pilsētvide ne tikai savieto ēkas ilgtspējīgā veidā, bet arī nodrošina iespējas ilgtspējīgi dzīvot. Sasniedzot pilsētas vides pilnu potenciālu šajā jomā, nepieciešama plaša līmeņa pieeja. Antverpenes pilsēta kā pasūtītājs apzināti izvēlas [...]

Pasīvo ēku standarts dažādās klimata zonās un apstākļos

Pasīvo ēku standarts kā kvalitātes standarts nenosaka konkrētu konstruktīvo metodi. Vai tā ir monolītā konstrukcija, koka vai jauta tipa – arhitekti var projektēt pasīvās ēkas saskaņā ar pašu vēlmēm. Pat saliekamo būvkonstrukciju ražotāji piedāvā pasīvo ēku projektus. Daudzpusīgais pasīvo ēku standarts tiek arvien vairāk izmantots arī atjaunošanā un pārbūvē, kā arī nedzīvojamām mājām, piemēram, skolām, administratīvām ēkām, [...]

‘’Mīkstās piezemēšanās’’ izmantošana, lai atbalstītu pasīvo ēku projektēšanu un būvniecību

‘’Mīksto piezemēšanos’’ Apvienotajā Karalistē izstrādāja BSRIA (Būvniecības pakalpojumu izpētes un informācijas asociācija) un tā ir detalizēta pārņemšanas procedūra, kas nosaka projektētāju un līgumslēdzēju atbildību pēc ēku praktiskās pabeigšanas. Ēkas pārņemšana tiek noteikta un plānota no projekta paša sākuma, ar pastāvīgu konsultēšanos ar ēkas lietotājiem celtniecības gaitā. Mērķis ir, lai projektēšanas komanda labāk saprastu lietotāju prasības [...]

Ilgtspējīgu mikrorajonu līgumi

1993. gadā Briseles reģions aizsāka iniciatīvu par mērķtiecīgu iejaukšanos, lai renovētu un uzlabotu tradicionālās Briseles apkaimes. Kopš 2009. gada šai iniciatīvai ir vārds "Ilgtspējīgu mikrorajonu līgumi". Izmantojot līdzdalības pieeju, reģionālās institūcijas stimulē tuvu pieeju vides, sociālajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem, kas ir tipiski Briseles senajiem kvartāliem. Iedzīvotāji un apkaimju lietotāji sanāk kopā, lai ierosinātu, projektētu un ieviestu iniciatīvas, ka [...]